IDEA SPOCHYBNENIA – AKO DÔSLEDOK POZNÁVANIA A DOKAZOVANIA PSEUDO REALITY V OVLÁDACOM SYSTÉME


Sdílet:

0
0


ZDELENIE POD VEDENÍM PÁNA JEŽIŠA KRISTA BOŽEJ RODINY
EVA BOLFÍKOVÁ
www.bozirodina.cz
www.svetelneinfo.cz

http://www.andele-svetla.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_poselstvi_z_nitra_31_40.htm?fbclid=IwAR1ZQta8NWSu0o4ph7-SDoKvNzXzDO3rabMVuuMJzVvuQJmE4ZyaHqtx2_4#35